Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:229

(29) Arduino ve fyzikální laboratoři

Domácí experiment se zapůjčenými pomůckami. Úlohu si může zapsat student po změření minimálně 4 prezenčních úloh a po dohodě s vedoucím praktika. K vypracování úlohy si student vypůjčí na 14 dní Arduino sadu. Vypracování úlohy není ani po zápisu závazné. Zápis se nepočítá do počtu povolených zápisů k prezenčnímu měření. Termín pro odevzdání protokolu je 22.12.2022.

Studijní text

Pracovní úkol

  1. Seznamte se s prací s mikropočítačem Arduino pomocí programátorského prostředí Arduino IDE. Vyzkoušejte si ukázkové základní programy pro práci s analogovými a digitálními vstupy a výstupy. Otestujte si sériový přenos naměřených hodnot do počítače pomocí Sériového monitoru, který je součástí Arduino IDE.
  2. Vypracujte jeden z následujících úkolů
    1. Sestavte obvod a změřte pomocí mikropočítače Arduino voltampérovou charakteristiku pro 2 vybrané diody. Výsledky měření zpracujte graficky a porovnejte s teoretickými.
    2. Sestavte sériový RC obvod a pomocí Sériového plotteru, který je součástí Arduino IDE, si graficky zobrazte časový průběh napětí na kondenzátoru při jeho nabíjení a vybíjení. Proměřte časovou závislost relaxační doby obvodu na velikosti odporu pro 5 hodnot odporu R. Výsledky měření zpracujte graficky a porovnejte s teoretickými.
  3. Sepište poznámky k úloze. Zvláště nás zajímá doba zpracování, problémy s měřením, se zpracováním, připomínky ke studijnímu textu atd.

Základní vztahy a klíčová slova:

Arduino, mikroprocesor, AD převodník, sériová komunikace

zadani/229.txt · Poslední úprava: 13.09.2022 13:14 autor: Kudrnová Hana Mgr.