Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:229

(29) Arduino ve fyzikální laboratoři

Domácí experiment se zapůjčenými pomůckami bude zprovozněn během semestru. Úlohu si bude moci zapsat student po změření 3 běžných úloh po dohodě s vedoucím praktika.

Pracovní úkol

  1. Seznamte se s prací s mikropočítačem Arduino pomocí programátorského prostředí Arduino IDE. Vyzkoušejte si ukázkové základní programy pro práci s analogovými a digitálními vstupy a výstupy. Otestujte si sériový přenos naměřených hodnot do počítače pomocí Sériového monitoru, který je součástí Arduino IDE.
  2. Sestavte obvod a změřte pomocí mikropočítače Arduino voltampérovou charakteristiku pro 2 vybrané diody. Výsledky měření zpracujte graficky a porovnejte s teoretickými.
  3. Sestavte sériový RC obvod a pomocí Sériového ploteru, který je součástí Arduino IDE, si graficky zobrazte časový průběh napětí na kondenzátoru při jeho nabíjení a vybíjení. Proměřte časovou závislost relaxační doby obvodu na velikosti odporu pro 5 hodnot odporu R. Výsledky měření zpracujte graficky a porovnejte s teoretickými.

Základní vztahy a klíčová slova:

Arduino, mikroprocesor, AD převodník, sériová komunikace

zadani/229.txt · Poslední úprava: 14.09.2021 14:43 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.