Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:227

(27) Měření dielektrických vlastností materiálů

Pracovní úkol

 1. Změřte metodou přímou závislost kapacity deskového kondenzátoru na přiloženém napětí pro jednu vzdálenost desek kondenzátoru. K měření použijte generátor funkcí a osciloskop.
 2. Pomocí LCR metru změřte závislost kapacity deskového kondenzátoru na vzdálenosti desek. Z naměřených hodnot určete permitivitu vakua.
 3. Naměřená data zpracujte graficky přímo v praktiku.
 4. Porovnejte hodnoty kapacity naměřené v bodech 1 a 2. Diskutujte rozdíly.
 5. Pomocí LCR metru a deskového kondenzátoru změřte relativní permitivitu přiložených vzorků a srovnejte s tabulkovými hodnotami.

Základní vztahy a klíčová slova:

elektrostatické pole, permitivita vakua, relativní permitivita, dielektrikum

Pokyny k měření

 • Ad.1 Nastavení generátoru funkcí: frekvence 100 kHz ; průběh sinusový; vzdálenost desek kondenzátoru d = 2 mm
 • Ad.5 Seznam vzorků
 1. vzorek 1 - Sklo
 2. vzorek 2 - Plexisklo
 3. vzorek 3 - Polyetylen
 4. vzorek 4 - Polypropylen
 5. vzorek 5 - PVC

Fotodokumentace k úloze

zadani/227.txt · Poslední úprava: 20.09.2023 10:54 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.