Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:226

(26) Elektrická vodivost elektrolytů

Pracovní úkol

  1. Změřte měrnou elektrickou vodivost (konduktivitu) destilované vody.
  2. Do odměrných baněk 100 ml napipetujte postupně 1, 2, 4, 6, 8 a 10 ml slabého a silného elektrolytu a doplňte baňky do 100 ml (spodní meniskus hladiny se musí krýt s ryskou).
  3. Změřte konduktivitu připravených vzorků, korigujte ji o konduktivitu vody a znázorněte graficky přímo v praktiku. Stanovte, který z měřených vzorků je silný elektrolyt.
  4. Stanovte molární konduktivitu obou vzorků. Pro silný elektrolyt znázorněte molární konduktivitu graficky jako funkci √c přímo v praktiku.
  5. Diskutujte rozdíly mezi koncentrační závislostí konduktivity a molární konduktivity slabého a silného elektrolytu.
  6. Pro silný elektrolyt stanovte molární konduktivitu lineární extrapolací pro nekonečné zředění (nulovou koncentraci) Λ0

Pokyny k měření

Základní vztahy a klíčová slova:

elektrolyt, silný elektrolyt, slabý elektrolyt, konduktivita, molární konduktivita

Fotodokumentace k úloze

zadani/226.txt · Poslední úprava: 10.11.2022 16:25 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.