Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:224

(24) Šíření elektromagnetických vln

Pracovní úkol

  1. Zjistěte závislost intensity přijímané vlny na úhlu vzájemného natočení přijímací a vysílací antény. Výsledky měření zpracujte graficky a zdůvodněte získaný výsledek.
  2. Změřte závislost intensity vysílané vlny na vzdálenosti od antény. Výsledek měření nakreslete do grafu.
  3. Změřte průběh stojatých vln vzniklých interferencí vysílané a odražené vlny. Určete přibližnou hodnotu poměru stojatých vln a činitele odrazu kovové desky a desky z materiálu absorbujícího elektromagnetické vlny. Průběh intensity v závislosti na vzdálenosti od desky znázorněte do grafu. Z grafu odečtěte délku vlny. Diskutujte naměřený průběh.
zadani/224.txt · Poslední úprava: 30.08.2013 12:29 (upraveno mimo DokuWiki)