Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:221

(21) Studium hysterezních smyček feritů

Pracovní úkol

  1. U feritových kroužků I, II a III
    1. Změřte závislost indukce Bm a koercitivní síly HC na intensitě magnetického pole Hm (viz obr. 1 [1]).
    2. Sledujte základní typy hysterezních smyček v závislosti na intensitě pole Hm a zjistěte přibližně, při které intensitě pole Hm (nebo v kterém intervalu intensit polí) jednotlivé typy hysterezních smyček přecházejí jeden v druhý.
  2. Okalibrujte aparaturu pomocí střídavého napětí známé velikosti.
  3. Výsledky dle bodu 1a) zpracujte tabelárně a graficky.

zadani/221.txt · Poslední úprava: 24.11.2013 19:20 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.