Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:221

(21) Studium hysterezních smyček feritů

Pracovní úkol

  1. U dvou ze tří feritových kroužků
    1. Změřte závislost indukce Bm a koercitivní síly HC na intensitě magnetického pole Hm (viz obr. 1 [1]).
    2. Sledujte základní typy hysterezních smyček v závislosti na intensitě pole Hm a zjistěte přibližně, při které intensitě pole Hm (nebo v kterém intervalu intensit polí) jednotlivé typy hysterezních smyček přecházejí jeden v druhý.
  2. Okalibrujte aparaturu pomocí střídavého napětí známé velikosti.
  3. Výsledky dle bodu 1a) zpracujte tabelárně a graficky.

Základní vztahy a klíčová slova:

ferit, magnetická indukce, intenzita magnetického pole, hysterezní smyčka

Pokyny k měření

  • Ad.1 Vhodné rozsahy magnetizačního proudu jsou pro jednotlivé kroužky tyto: kroužek I : asi 5 až 150 mA, kroužek II: asi 30 až 250 mA, kroužek III: 300 až 1200 mA.
  • Ad 1,2. Rozsahy os osciloskopu fixujte na CAL
zadani/221.txt · Poslední úprava: 4.10.2023 16:32 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.