Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:219

Toto je starší verze dokumentu!


(19) Měření s torzním magnetometrem

Pracovní úkol

  1. Změřte závislost výchylky magnetometru na proudu protékajícím cívkou. Měření proveďte pro obě cívky a různé počty závitů (5 a 10).
  2. Výsledky měření znázorněte graficky.
  3. Diskutujte výsledky měření z hlediska platnosti Biot-Savartova zákona.
  4. Změřte direkční moment vlákna metodou torzních kmitů.
  5. Určete magnetický moment magnetu užívaného při měření (v Coulombových i Ampérových jednotkách).

Základní vztahy a klíčová slova:

Biot-Savartův zákon, direkční moment, torzní kmity, magnetický moment

Pokyny k měření

  1. Maximální povolený proud obvodem je 4 A.
  2. Cívku napájíme přímo z proudového zdroje, takže není nutné sestavovat obvod podle obr. 1 skript [1]. Proud měříme vnějším ampérmetrem.
  3. Rozmyslete předem orientaci magnetu vzhledem k rovině cívky.
  4. Rozmyslete předem velikost výchylky v závislosti na průměru cívky.

Fotodokumentace k úloze

zadani/219.1615965426.txt.gz · Poslední úprava: 17.03.2021 08:17 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.