Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:219

(19) Měření s torzním magnetometrem

Pracovní úkol

  1. Změřte direkční moment vlákna metodou torzních kmitů.
  2. Změřte závislost výchylky magnetometru na proudu protékajícím cívkou. Měření proveďte pro obě cívky a různé počty závitů (5 a 10).
  3. Výsledky měření znázorněte graficky přímo v praktiku.
  4. Diskutujte výsledky měření z hlediska platnosti Biot-Savartova zákona.
  5. Určete magnetický moment magnetu užívaného při měření (v Coulombových i Ampérových jednotkách).

Základní vztahy a klíčová slova:

Biot-Savartův zákon, direkční moment, torzní kmity, magnetický moment

Pokyny k měření

  • Ad.2 Maximální povolený proud obvodem je 4 A.
  • Ad.2 Cívku napájíme přímo z proudového zdroje, takže není nutné sestavovat obvod podle obr. 1 skript [1]. Proud měříme vnějším ampérmetrem.

Fotodokumentace k úloze

zadani/219.txt · Poslední úprava: 24.06.2022 10:06 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.