Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:218

(18) Přechodové jevy v RLC obvodu

Pracovní úkol

  1. Pro sériový RLC obvod v periodickém stavu změřte závislost doby kmitu T na velikosti zařazené kapacity alespoň pro pět hodnot z intervalu (C = 0,1 - 10 μF, R = 20 Ω). Výsledky měření zpracujte graficky a vyhodnoťte velikost indukčnosti L zařazené v obvodu.
  2. Stanovte hodnoty aperiodizačních odporů pro pět hodnot kapacit zařazeného kondenzátoru. I v tomto případě stanovte velikost indukčnosti L.
  3. Změřte závislost relaxační doby sériového obvodu RC na velikosti odporu a na velikosti kapacity v obvodu. Výsledky měření zpracujte graficky a porovnejte s teoretickými.

Základní vztahy a klíčová slova:

RLC obvod, přechodový jev, aperiodizační odpor, relaxační doba

Poznámka:

Pro měření používáme systém ISES, práci s programem vysvětlí učitel. Rovněž jsou k dispozici pokyny na stole u úlohy.

Fotodokumentace k úloze

zadani/218.txt · Poslední úprava: 27.08.2021 09:55 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.