Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:218

(18) Přechodové jevy v RLC obvodu

Pracovní úkol

  1. Pro sériový RLC obvod v periodickém stavu změřte závislost doby kmitu T na velikosti zařazené kapacity alespoň pro pět hodnot z intervalu (C = 0,1 - 10 μF, R = 20 Ω). Výsledky měření zpracujte graficky přímo v praktiku a vyhodnoťte velikost indukčnosti L zařazené v obvodu.
  2. Stanovte hodnoty aperiodizačních odporů pro pět hodnot kapacit zařazeného kondenzátoru. I v tomto případě výsledky měření zpracujte graficky přímo v praktiku a stanovte velikost indukčnosti L zařazené v obvodu.
  3. Změřte závislost relaxační doby sériového obvodu RC na velikosti odporu nebo na velikosti kapacity v obvodu. Výsledky měření zpracujte graficky přímo v praktiku a porovnejte s teoretickými.

Základní vztahy a klíčová slova:

RLC obvod, přechodový jev, aperiodizační odpor, relaxační doba

Pokyny k měření

  • Ad.1 Měřte pro C = 0,1 – 10 μF a R = 20 Ω. Nastavení ISES: R = 20 Ω, C = 1 μF, vzorkovací frekvence: 10000 Hz, start měření: trigger, napětí: 3 - 4 V, voltmetr zapojen do vstupu A 
  • Ad.2 Měřte pro C = 0,1 – 10 μF
  • Ad.3 Měřte pro jednu hodnotu C a několik hodnot R nebo naopak pro jednu hodnotu R a několik hodnot C tak, aby R bylo v rozsahu R = 1 – 10 kΩ a C bylo v rozsahu C = 0,1 – 10 μF

Fotodokumentace k úloze

zadani/218.txt · Poslední úprava: 8.08.2022 12:14 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.