Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:214

(14) Relaxační kmity

Pracovní úkol

 1. Proměřte voltampérovou charakteristiku diaku a z ní určete:
  1. spínací napětí při obou polaritách UBO1, UBO2
  2. pokles napětí na diaku při překročení spínacího napětí ΔU (při obou polaritách)
  3. tzv. symetrii diaku |UBO1 - UBO2|.
 2. Voltampérovou charakteristiku diaku vyneste do grafu a vyznačte v ní pokles napětí na diaku při překročení spínacího napětí ΔU (při obou polaritách)
 3. Zapojte diak jako zdroj relaxačních kmitů. Změřte čítačem závislost periody těchto kmitů T na časové konstantě τ=RC obvodu při konstantním napětí zdroje (cca 40 V). ). Změřte závislost zhášecího Uzh a spínacího UBO napětí na časové konstantě τ.
 4. V závislosti na napětí zdroje UO změřte čítačem frekvenci kmitů f, zhášecí Uzh a spínací UBO napětí diaku. Naměřené hodnoty ověřte výpočtem.
 5. Sestrojte závislost spínacího napětí UBO na frekvenci kmitů f. (Využijte dat změřených v pracovním úkolu 3 i 4).
 6. Pozorujte na osciloskopu Lissajousovy obrazce vzniklé složením signálů diaku a generátoru. Z tvaru obrazců pro různé poměry frekvencí signálu diaku a generátoru určete frekvenci kmitů diaku.

Základní vztahy a klíčová slova:

diak, oscilátor, osciloskop, Lissajousovy obrazce

Pokyny k měření

zadani/214.txt · Poslední úprava: 17.03.2021 08:08 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.