Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:213

(13) Relativní permitivita

Pracovní úkol

  1. Změřte kapacitu vzduchového deskového kondenzátoru v závislosti na vzdálenosti elektrod v intervalu 0,3 – 7 cm pro napětí 0 až 5 kV po 0,5 kV. Kapacitu určete pomocí lineární regrese závislosti náboje na napětí.
  2. Naměřené kapacity porovnejte s teoretickými hodnotami pro ideální deskový kondenzátor a stanovte kapacitu okrajového pole jako funkci vzdálenosti elektrod.
  3. Z naměřených hodnot stanovte permitivitu vzduchu a porovnejte ji s permitivitou vakua.
  4. Stanovte kapacitu deskového kondenzátoru zcela vyplněného dielektrikem (vzorky 1-3) a určete jejich relativní permitivitu.
  5. Pro vzorky 3-7 měřte kapacitu deskového kondenzátoru v závislosti na vzdálenosti elektrod neboli tloušťce dielektika (vzduchové mezery mezi jednotlivými deskami pro jednoduchost zanedbáme.
  6. Změřte kapacitu částečně vyplněného deskového kondenzátoru a stanovte permitivitu dielektrika.
  7. Změřte kapacitu deskového kondenzátoru vyplněného dielektrikem se vzduchovou mezerou a stanovte permitivitu dielektrika.
zadani/213.txt · Poslední úprava: 29.08.2014 14:33 autor: liptakj