Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:211

(11) Charakteristiky diod

Pracovní úkol

  1. Změřte voltampérovou charakteristiku vakuové diody (EZ 81) bod po bodu.
  2. Změřte voltampérovou charakteristiku Zenerovy diody (KZ 703) pomocí převodníku UDAQ-1408E.
  3. Pro Zenerovu diodu určete její dynamický vnitřní odpor v propustném směru při proudu 200 mA a v závěrném směru pro proud 400 mA.
  4. Určete odpovídající Zenerovo napětí UZ.
  5. Zakreslete do V-A charakteristiky zatěžovací přímku pro napětí zdroje U1 = -9 V a proud tekoucí diodou I = -350 mA a graf vytisknete. Ze směrnice zatěžovací přímky určete zatěžovací odpor stabilizátoru RS.
  6. Sestavte stabilizátor napětí a ověřte jeho funkci.

Základní vztahy a klíčová slova:

vakuová dioda, Zenerova dioda, Zenerovo napětí, zatěžovací přímka, stabilizátor napětí

Pokyny k měření

  • Ad.1 Vakuová dioda (EZ 81): v propustném směru nepřekračujte napětí 30 V.
  • Ad.2 Zenerova dioda (KZ 703): v propustném směru nepřekračujte proud 300 mA.
  • Ad.6 Stabilizátor napětí: KZ 703, nepřekračujte proud diodou -500 mA, napětí U1 do -12 V, použijte RS odpovídající zatěžovací přímce zkonstruované v pracovním úkolu č. 5.

Fotodokumentace k úloze

zadani/211.txt · Poslední úprava: 16.09.2023 21:56 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.