Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:209

(9) Charakteristiky termistoru

Pracovní úkol

  1. Změřte statickou charakteristiku termistoru pro proudy do 25 mA a graficky ji znázorněte. V případě záznamu měření počítačem vytiskněte.
  2. Změřte teplotní závislost odporu termistoru v teplotním intervalu přibližně 210 až 310 K a graficky znázorněte (ev. vytiskněte).
  3. Graficky znázorněte závislost logaritmu odporu R termistoru na 1/T a vyhodnoťte velikost materiálových veličin RB, aktivační energie U a teplotního součinitele odporu α při pokojové teplotě.
  4. Stanovte teplotu termistoru v maximu statické charakteristiky nezávisle ze statické charakteristiky a z materiálové konstanty B, výsledky porovnejte
  5. Stanovte tepelný odpor K v maximu statické charakteristiky.

Základní vztahy a klíčová slova:

polovodičový resistor, termistor, platinový odporový teploměr

Poznámky: - napětí, proud a odpor měříme digitálními multimetry METEX MXD - 4664A. Použití vysvětlí vyučující.

Fotodokumentace k úloze

Video k úloze

zadani/209.txt · Poslední úprava: 22.10.2021 10:36 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.