Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:209

(9) Charakteristiky termistoru

Pracovní úkol

  1. Změřte statickou charakteristiku termistoru pro proudy do 25 mA a graficky ji znázorněte. Záznam měření počítačem vytiskněte.
  2. Změřte teplotní závislost odporu termistoru v teplotním intervalu přibližně 210 až 310 K, graficky znázorněte a vytiskněte.
  3. Graficky znázorněte závislost logaritmu odporu R termistoru na 1/T a vyhodnoťte velikost materiálových veličin RB a aktivační energie U.
  4. Stanovte teplotu termistoru v maximu statické charakteristiky.

Základní vztahy a klíčová slova:

polovodičový resistor, termistor, platinový odporový teploměr

Poznámky: napětí, proud a odpor měříme digitálními multimetry METEX MXD - 4664A. Použití vysvětlí vyučující.

Fotodokumentace k úloze

Video k úloze

zadani/209.txt · Poslední úprava: 15.09.2023 21:34 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.