Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:208

(8) Měření impedancí rezonanční metodou

Pracovní úkol

  1. Změřte závislost rezonanční frekvence cívek A a B na připojené kapacitě. Určete indukčnosti LA, LB a vlastní kapacity CA, CB cívek A a B.
  2. Z měření celkové indukčnosti L1,2 cívek A a B určete jejich vzájemnou indukčnost M. Diskutujte platnost vztahu mezi vzájemnou indukčností M, indukčnostmi cívek LA, LB a celkovou indukčností L1,2.
  3. Grafy závislostí převrácené hodnoty kvadrátu rezonanční frekvence na kapacitě vyneste přímo v praktiku.
  4. Pro jedno zapojení proměřte rezonanční křivku. Rezonanční křivku vyneste do grafu přímo v praktiku.
  5. Naměřený průběh porovnejte graficky s teoretickým a vyhodnoťte míru útlumu, činitel jakosti a náhradní sériový odpor obvodu.

Základní vztahy a klíčová slova:

indukčnost, kondenzátor, kapacita, impedance, rezonanční obvod

Pokyny k měření

  1. Ad 1: Při nastavení kondenzátoru na hodnotu 400 pF je pro cívky A i B maximum rezonance pro frekvenci generátoru v rozmezí mezi 450 kHz a 550 kHz. Nastavení: napětí generátoru 2Vpp, rozsah galvanometru 1:100 (nejméně citlivý rozsah).
  2. Ad 1 a 2: Závislosti měřte pro pět hodnot kapacity v rozsahu 200 pF-1000 pF

Fotodokumentace k úloze

Pokyny k měření

zadani/208.txt · Poslední úprava: 29.09.2022 15:31 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.