Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:206

(6) Měření účiníku

Pracovní úkol

 1. Změřte účiník:
  1. rezistoru,
  2. kondenzátoru (C = 10 μF)
  3. cívky.
 2. Spočtěte fázový posun proudu a napětí. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky.
 3. Pro cívku vypočtěte indukčnost a odpor v sériovém a paralelním náhradním zapojení.
 4. Změřte účiník sériového a paralelního zapojení rezistoru a kondenzátoru pro kapacity v intervalu C = 1-10 μF a spočtěte fázový posuv. Z naměřených hodnot stanovte odpor rezistoru a porovnejte ho s hodnotou přímo naměřenou digitálním multimetrem. Určete chyby měření a rozhodněte, které z obou zapojení je v daném případě vhodnější pro stanovení odporu.
 5. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu pro kapacity do 10 μF. Výsledky zpracujte graficky, v závislosti na zařazené kapacitě vyneste účiník, fázový posuv napětí vůči proudu a výkon.
 6. Přímo v praktiku zpracujte graficky závislost účiníku na kapacitě v sériovém a paralelní zapojení rezistoru a kondenzátoru (bod 4) a závislost výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu (bod 5).
 7. V průběhu měření sériového RC obvodu připojte na kondenzátor digitální osciloskop Tektronix a pozorujte změnu fáze napětí na kondenzátoru vzhledem k průběhu napětí zdroje v závislosti na velikosti nastavené kapacity v intervalu 1 – 10 μF Popište kvalitativně pozorované jevy a vysvětlete je. Stručný popis ovládání a schéma připojení osciloskopu je přiloženo u úlohy.

Základní vztahy a klíčová slova:

impedance, indukčnost, odpor, kapacita, účiník, wattmetr

Poznámky ke zpracování

 • Ad5. Proměřujte pečlivě (cca po 0,1 μF nebo 0,2 μF ) interval 0 až 2 μF.
 • Ad7. Před připojením osciloskopu stáhněte napětí zdroje na nulu. Dbejte na to, aby zemnící póly BNC konektorů označené na obrázku vnějším kruhem byly na stejném potenciálu.

Pozor: Na uzemňovací kontakt nesmí být přivedeno napětí !!!

Fotodokumentace k úloze

Video k úloze

zadani/206.txt · Poslední úprava: 26.09.2022 15:05 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.