Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:206

(6) Měření účiníku

Pracovní úkol

 1. Změřte účiník:
  1. rezistoru,
  2. kondenzátoru (C = 10 μF)
  3. cívky.
 2. Spočtěte fázový posun proudu a napětí. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky.
 3. Pro cívku vypočtěte indukčnost a odpor v sériovém a paralelním náhradním zapojení.
 4. Změřte účiník sériového a paralelního zapojení rezistoru a kondenzátoru pro kapacity v intervalu C = 1-10 μF a spočtěte fázový posuv. Výsledky zpracujte graficky. Z naměřených hodnot stanovte odpor rezistoru a porovnejte ho s hodnotou přímo naměřenou digitálním multimetrem. Určete chyby měření a rozhodněte, které z obou zapojení je v daném případě vhodnější pro stanovení odporu.
 5. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu pro kapacity do 10 μF . Výsledky zpracujte graficky, v závislosti na zařazené kapacitě vyneste účiník, fázový posuv napětí vůči proudu a výkon.
 6. V průběhu měření seriového RC obvodu připojte na kondenzátor digitální osciloskop Tektronix a pozorujte změnu fáze napětí na kondenzátoru vzhledem k průběhu napětí zdroje v závislosti na velikosti nastavené kapacity v intervalu 1 – 10 μF. Popište kvalitativně pozorované jevy a vysvětlete je. Stručný popis ovládání a schema připojení osciloskopu je přiloženo u úlohy.

Základní vztahy a klíčová slova:

impedance, indukčnost, odpor, kapacita, účiník, wattmetr

Pokyny k měření

 1. Úkoly 1,4,5 měřte pouze digitálním wattmetrem HM-8115-2.
 2. V úkolu 5 proměřujte pečlivě (cca po 0,1 μF nebo 0,2 μF ) interval 0 až 2 μF.
 3. Před připojením osciloskopu stáhněte napětí zdroje na nulu.
 4. Pro pozorování na osciloskopu nastavte zdroj tak, aby na výstupu wattmetru (je indikováno na jeho displeji) nebylo více 50 V.
 5. Dbejte na to, aby zemnící póly BNC konektorů označené na obrázku vnějším kruhem byly na stejném potenciálu.

Pozor: Na uzemňovací kontakt nesmí být přivedeno napětí !!!

Fotodokumentace k úloze

Video k úloze

zadani/206.txt · Poslední úprava: 24.03.2021 08:41 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.