Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:206

(6) Měření účiníku

Pracovní úkol

 1. Změřte účiník:
  1. rezistoru,
  2. kondenzátoru (C = 10 μF)
  3. cívky.
 2. Spočtěte fázový posun proudu a napětí. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky.
 3. Změřte účiník sériového a paralelního zapojení rezistoru a kondenzátoru pro kapacity v intervalu C = 1-10 μF a spočtěte fázový posuv.
 4. V průběhu měření sériového RC obvodu připojte na kondenzátor digitální osciloskop a pozorujte změnu fázového posuvu napětí vůči proudu na zařazené kapacitě v intervalu 1 – 10 μF. Popište kvalitativně pozorované jevy a vysvětlete je. Stručný popis ovládání a schéma připojení osciloskopu je přiloženo u úlohy.
 5. Změřte závislost účiníku na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu pro kapacity do 10 μF. Závislosti účiníku a fázového posuvu napětí vůči proudu na zařazené kapacitě zpracujte graficky přímo v praktiku.

Základní vztahy a klíčová slova:

impedance, indukčnost, odpor, kapacita, účiník, wattmetr

Pokyny k měření

 • Ad 1,3,5. Wattmetrem měřte výkon, efektivní napětí a proud v obvodu, účiník vypočtěte.
 • Ad 4. Před připojením osciloskopu stáhněte napětí zdroje na nulu.
 • Ad 5. Proměřujte pečlivě interval 0 až 2.5 μF.

Pozor: Zemnící póly obou vstupů osciloskopu (černé kabely) musí být na stejném potenciálu. Na zemnící póly nesmí být přivedeno napětí !!!

Fotodokumentace k úloze

zadani/206.txt · Poslední úprava: 27.09.2023 09:43 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.