Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:205

(5) Měření osciloskopem

Pracovní úkol

  1. Pomocí osciloskopu změřte špičkovou hodnotu napětí na svorkách sekundárního vinutí transformátoru a porovnejte ji s hodnotou naměřenou na střídavém rozsahu digitálního voltmetru.
  2. Podle vlastní volby sledujte činnost jednocestného nebo dvoucestného usměrňovače s křemíkovými diodami KY711
    1. při maximální hodnotě zatěžovacího odporu 10 kΩ sledujte závislost stejnosměrného napětí na filtrační kapacitě C v intervalu 0–10 μF. Hodnotu usměrněného napětí při C = 10 μF srovnejte se špičkovou hodnotou pulzního průběhu
    2. změřte závislost filtrační kapacity C, potřebné k tomu, aby střídavá složka usměrněného napětí tvořila 10% špičkové hodnoty (tj. asi 1 V), na odebíraném proudu. Proud upravujte nastavením odporu Rz a jeho hodnotu zapisujte společně s hodnotami proudu a kapacity C. U jednocestného usměrňovače měřte do proudu 0,6 mA, u dvoucestného do proudu 1 mA
    3. naměřené závislosti zpracujte graficky. Do grafu uvádějícího závislost filtrační kapacity C na proudu vyneste také závislost časové konstanty τ = RzC na proudu.
  3. Zobrazte na osciloskopu V–A charakteristiku vakuové diody EZ81 a Zenerovy diody KZ703 podle schématu připojeného k úloze. Orientačně načrtněte pozorované charakteristiky a vyznačte měřítka na osách. Odhadněte napětí na diodách při proudu 20 mA v propustném směru. Určete Zenerovo napětí.

Základní vztahy a klíčová slova:

osciloskop, jednocestný usměrňovač, dvoucestný usměrňovač, vakuová dioda, Zenerova dioda

Literatura

zadani/205.txt · Poslední úprava: 24.03.2021 08:42 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.