Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:204

Toto je starší verze dokumentu!


(4) Měření malých odporů

Pracovní úkol

  1. Změřte průměry a délky šesti drátů na pracovní desce.
  2. Změřte odpory odpory ve čtyřbodovém zapojení pomocí multimetru KEITHLEY 2010.
  3. Změřte odpor šesti drátů Wheatstoneovým a Thomsonovým můstkem Metra - MTW. Vysvětlete rozdíly ve výsledcích měření. Současně určete odpor přívodních vodičů a odpor na svorkách v případě měření Wheatstoneovým můstkem.
  4. Určete měrný odpor jednotlivých vzorků i s příslušnou chybou výsledku. Stanovené hodnoty porovnejte s hodnotami uváděnými v tabulkách.

Základní vztahy a klíčová slova:

čtyřbodové zapojení, Wheatstonův můstek, Thomsonův můstek

Fotodokumentace k úloze

zadani/204.1655715978.txt.gz · Poslední úprava: 20.06.2022 11:06 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.