Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:204

(4) Měření malých odporů

Pracovní úkol

  1. Změřte průměry a délky drátů na pracovní desce.
  2. Změřte odpory ve čtyřbodovém zapojení pomocí multimetru KEITHLEY 2010.
  3. Změřte odpor drátů Wheatstoneovým a Thomsonovým můstkem Metra - MTW. Vysvětlete rozdíly ve výsledcích měření. Současně určete odpor přívodních vodičů a odpor na svorkách v případě měření Wheatstoneovým můstkem.
  4. Určete měrný odpor jednotlivých vzorků i s příslušnou chybou výsledku. Stanovené hodnoty porovnejte s hodnotami uváděnými v tabulkách.

Základní vztahy a klíčová slova:

čtyřbodové zapojení, Wheatstonův můstek, Thomsonův můstek

Poznámky ke zpracování

  • Ad1. Průměry drátů měřte vícekrát a statisticky zpracujte.
  • Ad3. Nepřekračujte proud můstky 0.2 A.

Fotodokumentace k úloze

zadani/204.txt · Poslední úprava: 15.09.2023 23:17 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.