Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:203

(3) Měření vlastností tranzistoru

Pracovní úkol

  1. Proměřte vstupní charakteristiku křemíkového tranzistoru BD 139 ( N P N ) v zapojení se společným emitorem pro odpor R2 = 1000 Ω.
  2. Proměřte výstupní charakteristiku tranzistoru BD 139 pro dva proudy bází IB = 0,2 mA a 0,3 mA.
  3. Změřte závislost kolektorového proudu IC na proudu bází IB pro kolektorová napětí UCE = 2 V a 6 V.
  4. Pomocí lineární regrese určete činitel proudového zesílení β v zapojení se společným emitorem.
  5. Naměřené charakteristiky zpracujte graficky přímo v praktiku.

Základní vztahy a klíčová slova:

polovodič, PN přechod, tranzistor, zesilovač

Fotodokumentace k úloze

Video k úloze

zadani/203.txt · Poslední úprava: 16.09.2023 08:20 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.