Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:202

Toto je starší verze dokumentu!


(2) Měření odporů

Pracovní úkol

  1. Změřte pomocí digitálního multimetru vnitřní odpor analogových měřicích přístrojů, které budou použity k měření odporu vlákna žárovky v bodě 2 na všech rozsazích do povolených hodnot dané žárovky.
  2. Změřte metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do povolených hodnot dané žárovky. Výsledky vnitřních odporů multimetrů naměřených v úkolu 1 použijte ke korekci naměřených hodnot odporů.
  3. Naměřené hodnoty zpracujte přímo v praktiku.
  4. Substituční metodou změřte závislost odporu vlákna žárovky na proudu v rozsahu povolených hodnot dané žárovky. Porovnejte přesnost výsledků s přesností dosaženou v úkolu 2. Odpor vlákna žárovky změřte též digitálním ohmmetrem při nulovém proudu.
  5. Výsledky zpracujte graficky a diskutujte vliv měřících přístrojů.
  6. Stanovte odpor vlákna žárovky při pokojové teplotě. K extrapolaci odporu vlákna na pokojovou teplotu použijte graf závislosti odporu vlákna na proudu pro malé proudy do 2mA (do grafu vyznačte chybu měření).

Základní vztahy a klíčová slova:

odpor, vnitřní odpor, substituční metoda měření

Poznámky ke zpracování

• Uvědomte si, že vnitřní odpor měřících přístrojů je třeba změřit pro všechny použité rozsahy.

• Závislost odporu žárovky na proudu vyneste i pro nekorigované hodnoty; vhodný graf doplněný informacemi z tabulky usnadní diskuzi o vlivu měřicích přístrojů.

zadani/202.1615966300.txt.gz · Poslední úprava: 17.03.2021 08:31 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.