Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:202

(2) Měření odporů

Pracovní úkol

  1. Změřte metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do povolených hodnot dané žárovky.
  2. Změřte substituční metodou vnitřní odpor měřicích přístrojů použitých v úkolu 1 alespoň na jednom rozsahu. Odpor použitého ampérmetru a voltmetru na dalších rozsazích změřte digitálním multimetrem. Výsledek použijte ke korekci naměřených hodnot odporů v úkolu 1.
  3. Metodou substituční změřte závislost odporu vlákna žárovky na proudu v rozsahu povolených hodnot dané žárovky.Porovnejte přesnost výsledků s přesností dosaženou v úkolu 1. Odpor vlákna žárovky změřte též digitálním ohmmetrem.
  4. Výsledky zpracujte graficky a diskutujte vliv měřících přístrojů.
  5. Stanovte odpor vlákna žárovky při pokojové teplotě. K extrapolaci odporu vlákna na pokojovou teplotu použijte graf závislosti odporu vlákna na příkonu žárovky (do grafu vyznačte chybu měření).

Literatura

[1-3]

zadani/202.txt · Poslední úprava: 3.10.2017 16:44 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.