Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:202

(2) Měření odporů

Pracovní úkol

  1. Změřte pomocí digitálního multimetru vnitřní odpor analogových měřicích přístrojů, které budou použity k měření odporu vlákna žárovky v bodě 2 na všech rozsazích do povolených hodnot dané žárovky.
  2. Změřte metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do povolených hodnot dané žárovky. Výsledky vnitřních odporů multimetrů naměřených v úkolu 1 použijte ke korekci naměřených hodnot odporů.
  3. Substituční metodou změřte závislost odporu vlákna žárovky na proudu v rozsahu povolených hodnot dané žárovky. Porovnejte přesnost výsledků s přesností dosaženou v úkolu 2. Odpor vlákna žárovky změřte též digitálním ohmmetrem při nulovém proudu.
  4. Data naměřená v bodech 2 a 3 zpracujte graficky přímo v praktiku.
  5. Diskutujte vliv měřících přístrojů.

Základní vztahy a klíčová slova:

odpor, vnitřní odpor, substituční metoda měření

Pokyny k měření

  • Ad2. Měřte 1 až 2 body pro každý použitý rozsah multimetru.
  • Ad4. Srovnejte výsledky naměřené metodou přímou a substituční. Závislosti odporu žárovky na proudu vyneste i pro nekorigované hodnoty; vhodný graf doplněný informacemi z tabulky usnadní diskuzi o vlivu měřicích přístrojů.
zadani/202.txt · Poslední úprava: 15.09.2023 23:08 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.