Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:199

(Z) Zpracování fyzikálních měření

Pracovní úkol

  1. V případě měření jediné veličiny určete nejpravděpodobnější hodnotu veličiny a nejistotu měření.
  2. Určete chybu nepřímých měření. Sestavte tabulku s výsledky.
  3. Nakreslete graf lineární závislosti, určete koeficienty lineární regrese.
  4. Sestrojte graf nelineární závislosti, body proložte exponenciální závislostí.

Klíčová slova

Zpracování výsledku měření jedné veličiny. Zpracování výsledků nepřímých měření, přenos chyby. Metoda nejmenších čtverců.

Pokyny k práci

Úloha Z je dobrovolná, slouží k procvičení zpracování měření a práce s Excelem. Neodevzdává se, nepočítá se do praktika.

Pokud si s úlohou nebudete vědět rady, rádi poradíme.

Podrobné pokyny k práci.

Data

zadani/199.txt · Poslední úprava: 18.02.2020 10:56 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.