Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:198

(Y) Domácí experiment z mechaniky

Obecná pravidla

 1. Teoretický úvod pište stručně a věcně, uveďte však všechny důležité vztahy a předpoklady potřebné pro zpracování úlohy.
 2. Pořiďte fotodokumentaci, fotografie nahrajte na stránky praktika jako data, a to v archivu typu zip (nikoliv rar).
 3. Rozsah protokolu plánujte na maximálně 10 stran včetně obrázků a grafů. Nezapomeňte na aktuální titulní stranu (s max. 17 body).
 4. Určete chyby měření, uveďte vzorce pro výpočet chyb, do grafů vyneste chybové úsečky.
 5. Úloha se odevzdává do 27.4. 2020, Praktikum 1 - Y pro F.

Z následujících variant si vyberte jedno téma, sestavte experiment, proveďte měření a zpracujte protokol. Pokud byste měli zájem o dva experimenty, obraťte se na garanta předmětu.

Témata – varianty úlohy

Studijní text

 • Matematické kyvadlo
 • Moment setrvačnosti, měření modulu pružnosti ve smyku
 • Měření Youngova modulu pružnosti – gumová
 • Nakloněná rovina
 • Závislost atmosférického tlaku na výšce – výletní
 • Měření frekvence zvuku – hudební
 • Měření hustoty metodou dvojího vážení – fyzika v kuchyni
 • Závislost výtokové rychlosti kapaliny na hydrostatickém tlaku – vodní, hydrodynamická
 • Měření momentu setrvačnosti kola – cyklistická
 • Časová závislost teploty při chladnutí kapaliny - ke kávě
 • Studium difuze
 • Měření součinitele odporu dutého kužele
zadani/198.txt · Poslední úprava: 23.03.2020 14:20 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.