Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:198

(Y8) Studium difuze

Obecná pravidla

 1. Navrhněte experiment a realizujte jej v domácích podmínkách.
 2. Některé úlohy poskytují hodně volnosti a jak je vyřešíte je jen na vás. Pokud potřebujete přesnější návod, vyberte si úlohu, kde jsou podrobnější pokyny. Pokyny dodržujte, pokud máte nápad na zcela odlišné řešení nebo rozšíření pracovních úkolů, konzultujte to s vedoucí praktika.
 3. Nastudujte si potřebnou literaturu.
 4. Teoretický úvod pište stručně a věcně, uveďte však všechny důležité vztahy a předpoklady potřebné pro zpracování úlohy.
 5. Popište experimentální uspořádání.
 6. Nákres experimentálního zařízení nebo fotografii vložte do referátu. Další fotodokumentaci a data odevzdejte v archivu typu zip (nikoliv rar).
 7. Proveďte měření, výsledky zpracujte.
 8. Zamyslete se nad přesností použitých měřidel. Určete chyby měření, uveďte vzorce pro výpočet chyb, do grafů vyneste chybové úsečky.
 9. Rozsah protokolu plánujte na maximálně 10 stran včetně obrázků a grafů. Nezapomeňte na titulní stranu.
 10. Úloha se odevzdává do 14 dnů od zápisu.

Studijní text

Hodnocení úlohy

 • Za práci při měření obdrží všichni studenti pro začátek 3 body. Bude-li bude shledán nějaký nedostatek v provedení experimentu, bude na návrh opravujícího počet bodů snížen.
zadani/198.txt · Poslední úprava: 19.03.2024 13:34 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.