Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:197

(Y7) Měření hustoty vejce – fyzika v kuchyni

Obecná pravidla

  1. Navrhněte experiment a realizujte jej v domácích podmínkách.
  2. Nastudujte si potřebnou literaturu.
  3. Teoretický úvod pište stručně a věcně, uveďte však všechny důležité vztahy a předpoklady potřebné pro zpracování úlohy.
  4. Popište experimentální uspořádání.
  5. Nákres experimentálního zařízení nebo fotografii vložte do referátu. Další fotodokumentaci a data odevzdejte v archivu typu zip (nikoliv rar).
  6. Proveďte měření, výsledky zpracujte.
  7. Zamyslete se nad přesností použitých měřidel. Určete chyby měření, uveďte vzorce pro výpočet chyb, do grafů vyneste chybové úsečky.
  8. Rozsah protokolu plánujte na maximálně 10 stran včetně obrázků a grafů. Nezapomeňte na titulní stranu.
  9. Úloha se odevzdává do 14 dnů od zápisu.

Studijní text

Hodnocení úlohy

  • Za práci při měření obdrží všichni studenti pro začátek 3 body. Bude-li bude shledán nějaký nedostatek v provedení experimentu, bude na návrh opravujícího počet bodů snížen.
zadani/197.txt · Poslední úprava: 29.03.2023 08:32 autor: Kodetová Veronika RNDr. Ph.D.