Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:123

(XXIII) Stanovení měrné tepeln. kapacity kov.

Pracovní úkol

  1. Určete tepelnou kapacitu kalorimetru.
  2. Určete měrnou tepelnou kapacitu hliníku, oceli a mosazi.

Klíčová slova

(měrná) tepelná kapacita, 1. termodynamický zákon, kalorimetr, kalorimetrická rovnice

Pokyny k měření

  1. Naplňte kalorimetr horkou vodou o teplotě asi 50 °C a známé hmotnosti. Vodu v kalorimetru neustále míchejte a odečítejte teplotu v závislosti na čase.
  2. Stejný experiment zopakujte pro zvýšení přesnosti měření. Mějte připravenou nádobu s vodou o pokojové teplotě, abyste mohli rychle zchladit kalorimetr. Vodu nechte v kalorimetru asi 5 minut, pak ji vylejte a vysušte kalorimetr. Začněte měření po dalších asi 5 minutách.
  3. Svažte dohromady čtyři mosazné krychličky a určete jejich hmotnost. To samé udělejte se čtyřmi ocelovými a třemi hliníkovými krychličkami.

Do nerezové nádoby nalijte destilovanou vodu a nasypejte skleněné kuličky, aby se kovové vzorky při zahřívání nedotýkaly dna nádoby.

Naplňte kalorimetr studenou vodou o známé hmotnosti.

Vodu v nerezové nádobě přiveďte k varu a nechte v ní kovové vzorky asi 10 minut. Pak je rychle osušte a vložte do kalorimetru.

Odečtěte teplotu v kalorimetru těsně před vložením vzorků a hned po něm (vodu v kalorimetru neustále míchejte). Teplota vzorku před vložením do kalorimetru je dána teplotou varu vody za daného tlaku. Aktuální atmosférický tlak odečtěte na barometru.

zadani/123.txt · Poslední úprava: 1.09.2013 19:21 (upraveno mimo DokuWiki)