Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:112

(XII) Měření viskozity

Pracovní úkol

  1. Změřte dynamickou viskozitu destilované vody při pokojové teplotě metodou výtoku kapaliny kapilárou z Mariotteovy láhve.
  2. Určete teplotní závislost kinematické viskozity destilované vody v oboru teplot od 20 °C do 60 °C pomocí Ubbelohdeova viskozimetru.
  3. Sestrojte graf teplotní závislosti kinematické viskozity. Určete aktivační energii děje.

Klíčová slova

Dynamická a kinematická viskozita, Poiseuillova rovnice, Reynoldsovo číslo, teplotní závislost viskozity.

Pokyny k měření

  1. Před měřením odlehlosti se přesvědčte, zda je v Mariotteově lahvi dostatek destilované vody pro všechna měření. Pokud budete vodu v průběhu měření dolévat, je třeba odlehlost určit znovu.
  2. Při měření katetometrem lze dosáhnou přesnosti měření 0,01 mm. Aby však hledaná délka byla s touto přesností skutečně změřena, je třeba naprosto pevného podstavce. Přesnost měření v laboratoři je 1 mm.
  3. Protože u obou částí úlohy vznikají při měření časové prostoje (delší doba měření v případě Mariotteovy lahve, doba potřebná ke stabilizaci zvolené teploty u Ubbelohdeova viskozimetru), je vhodné po zvládnutí jedné metody začít současně měřit i druhou část úlohy a měření provádět paralelně. Začněte měřením teplotní závislosti!
  4. Vyjádříte-li graficky teplotní závislost kinematické viskozity v souřadnicích ln ν vs. 1/T, lze směrnice takto linearizované závislosti určit aktivační energii tohoto transportního procesu.
zadani/112.txt · Poslední úprava: 24.02.2015 09:36 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.