Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:108

(VIII) Kalibrace odporového teploměru a termočlánku – fázové přechody

Pracovní úkol

 1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu:
  1. platinový odporový teploměr (určete konstanty R0, A, B).
  2. termočlánek měď-konstantan (určete konstanty a, b, c)
 2. Registrujte časový průběh termoelektrického napětí termočlánku ε(τ) a odporu platinového teploměru R(τ) při ohřevu a varu vody a při tuhnutí cínu. Změřené průběhy graficky znázorněte.
 3. Nakreslete graf teplotní závislosti odporu R (kalibrační křivka odporového teploměru) a graf teplotní závislosti termoelektrického napětí ε (kalibrační křivka termočlánku).
 4. Ze závislostí ε(τ)R(τ) dle bodu 2 a kalibračních hodnot dle bodu 1 určete časové závislosti tR(τ)tε(τ) teplot měřených odporovým teploměrem a termočlánkem při ohřevu vody a tuhnutí cínu. Určené závislosti porovnejte.

Klíčová slova

Fázový přechod, termočlánek, odporový teploměr.

Pokyny k měření

 1. Při realizaci všech teplotních bodů dbejte na dokonalé ustálení teploty.
 2. V průběhu měření v parách vroucí vody je možné tavit cín. Cín zbytečně nepřehřejte. Cín se taví přibližně 12 minut (k odměření této doby využijte vypínacích hodin VIPO), v případě, že pícka zůstala teplá po předchozím studentovi, 8 minut. Cín se roztaví vždy několik minut po vypnutí pícky. Po skončení měření pícku zapněte na 3-5 minut a vyjměte termočlánek i teploměr.
 3. S vroucí vodou i cínem pracujte opatrně.
 4. Pro záznam měření časové závislosti napětí na termočlánku využijte program zapisovač, odpor zaznamenávejte ručně. Záznam po změření každé závislosti ihned vytiskněte.
zadani/108.txt · Poslední úprava: 2.02.2022 17:28 autor: Kodetová Veronika RNDr. Ph.D.