Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:106

Toto je starší verze dokumentu!


(VI) Studium reologického chování látek

Pracovní úkol

 1. Pro newtonovskou kapalinu (glycerin) studujte ustálení systému při měřením rotačním viskozimetrem - změřte časovou závislost viskozity pro různé rychlosti deformace.
 2. Odhadněte chybu měření viskozity pro různé rychlosti deformace (na základě úkolu 1).
 3. Změřte tokovou křivku pro glycerin pro několik teplot.
 4. Změřte teplotní závislost viskozity glycerinu v oboru teplot od 10 °C do 40 °C. Určete aktivační energii.
 5. V manuálním režimu určete rozsah použitelné rychlosti deformace pro škrob (při pokojové teplotě).
 6. Změřte tokovou křivku pro nenewtonskou kapalinu (škrob nebo tekuté mýdlo) při konstantní teplotě.
 7. Pyknometrickou metodou určete hustotu glycerinu a stanovte podíl vody v glycerinu.

Klíčová slova

Viskozita, newtonovská a nenewtonovská kapalina, teplotní závislost viskozity, pyknometrická metoda měření hustoty.

Pokyny k měření

 1. Měřenými kapalinami jsou glycerin a škrob.
 2. Pro měření pomocí rotačního viskozimetru je nutné mít v kádince 600 ml vzorku.
 3. Měření škrobu začněte s rotorem L3, rychlost otáčení volte cca 30 ot/min. Škrob změřte s několika různými rotory, závislosti vyneste do jednoho grafu.
 4. V praktiku neměříte čistý glycerin, ale roztok glycerinu a vody. Hustota a viskozita tohoto roztoku silně závisí na jeho složení. Koncentraci roztoku lze pomocí tabulek stanovit z jeho hustoty. Tabulky jsou k dispozici u úlohy.
 5. Čas potřebný k temperaci kuličkového viskozimetru můžete využít k práci s rotačním viskozimetrem a měření hustoty glycerinu.
 6. Kuličkový viskozimetr je naplněn bezvodým glycerinem (99,5%). Glycerin a kuličku (ocelová o průměru 15,19 mm) v kuličkovém viskozimetru neměňte.
zadani/106.1580810848.txt.gz · Poslední úprava: 4.02.2020 11:07 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.