Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:106

(VI) Studium reologického chování látek

Pracovní úkol

 1. Pro newtonovskou kapalinu (glycerin) studujte ustálení systému při měřením rotačním viskozimetrem - změřte časovou závislost viskozity pro různé rychlosti deformace.
 2. Odhadněte chybu měření viskozity pro různé rychlosti deformace (na základě úkolu 1).
 3. Změřte tokovou křivku pro glycerin pro několik teplot.
 4. Změřte teplotní závislost viskozity glycerinu v oboru teplot od 10 °C do 40 °C. Určete aktivační energii.
 5. V manuálním režimu určete rozsah použitelné rychlosti deformace pro škrob (při pokojové teplotě).
 6. Změřte tokovou křivku pro nenewtonskou kapalinu (škrob nebo tekuté mýdlo) při konstantní teplotě.
 7. Pyknometrickou metodou určete hustotu glycerinu a stanovte podíl vody v glycerinu.

Klíčová slova

Viskozita, rovnice toku, newtonovská a nenewtonovská kapalina, teplotní závislost viskozity, pyknometrická metoda.

Pokyny k měření

 1. Měřenými kapalinami jsou glycerin a škrob (nebo tekuté mýdlo).
 2. K měření použijte vnější válec CC25 a vnitřní válec (rotor) CCB25. Objem měřené kapaliny je 17 ml.
 3. Pokyny k práci s viskozimetrem a k nastavení jednotlivých úkolů jsou u úlohy.
 4. V praktiku neměříte čistý glycerin, ale roztok glycerinu a vody. Hustota a viskozita tohoto roztoku silně závisí na jeho složení. Koncentraci roztoku lze pomocí tabulek stanovit z jeho hustoty.
zadani/106.txt · Poslední úprava: 4.02.2021 14:04 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.