Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:106

Toto je starší verze dokumentu!


(VI) Studium reologického chování látek

Pracovní úkol

 1. Měřením na rotačním viskozimetru zjistěte, zda jsou kapaliny připravené pro měření newtonovské.
 2. Pomocí rotačního viskozimetru určete viskozitu newtonovské kapaliny.
 3. Pro nenewtonovskou kapalinu změřte závislost zdánlivé viskozity na rychlosti otáčení rotoru a graficky znázorněte.
 4. Změřte teplotní závislost viskozity glycerinu pomocí kuličkového viskozimetru v oboru teplot od 25 °C do 35 °C. Graficky znázorněte závislost η = η(T). Určete aktivační energii.
 5. Pyknometrickou metodou určete hustotu glycerinu a stanovte podíl vody v glycerinu. Změřenou viskozitu glycerinu srovnejte s tabelovanou hodnotou.

Klíčová slova

Viskozita, newtonovská a nenewtonovská kapalina, teplotní závislost viskozity, pyknometrická metoda měření hustoty.

Pokyny k měření

 1. Měřenými kapalinami jsou glycerin a škrob.
 2. Pro měření pomocí rotačního viskozimetru je nutné mít v kádince 600 ml vzorku.
 3. Měření škrobu začněte s rotorem L3, rychlost otáčení volte cca 30 ot/min. Škrob změřte s několika různými rotory, závislosti vyneste do jednoho grafu.
 4. V praktiku neměříte čistý glycerin, ale roztok glycerinu a vody. Hustota a viskozita tohoto roztoku silně závisí na jeho složení. Koncentraci roztoku lze pomocí tabulek stanovit z jeho hustoty. Tabulky jsou k dispozici u úlohy.
 5. Čas potřebný k temperaci kuličkového viskozimetru můžete využít k práci s rotačním viskozimetrem a měření hustoty glycerinu.
 6. Kuličkový viskozimetr je naplněn bezvodým glycerinem (99,5%). Glycerin a kuličku (ocelová o průměru 15,19 mm) v kuličkovém viskozimetru neměňte.
zadani/106.1523006994.txt.gz · Poslední úprava: 6.04.2018 11:29 autor: Piešová Jaroslava RNDr. Ph.D.