Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


referaty_u

Referáty a zpracování měření pro studenty učitelství

Studenti učitelství (NFUF203) samostatně změří a zpracují 9 úloh. Z pěti úloh (na začátku semestru) vypracují a odevzdají plnohodnotný referát (v textech na webu referát či protokol). Zbylé čtyři úlohy odevzdají pouze zpracování měření (dále jen zpracování). Referát i zpracování se odevzdávají přes internet, pro zpracování použijte titulní list zpracování.

Referát

Referát = plnohodnotný referát.

Zpracování

Zpracování = zkrácená verze referátu.

  • Vzorce a veličiny – uvedou se vzorce použité pro výpočet či popisující průběh měřené závislosti a označení veličin (není nutný doprovodný text, pouze vysvětlení značení).
  • Výsledky měření – tabulky s naměřenými a vypočtenými hodnotami a grafy s popisky (aby bylo zřejmé, co je v tabulce, co zobrazuje graf, podle jakých vzorců byly hodnoty vypočteny – uvést odkaz na vzorce uvedené výše), není ale nutný další doprovodný text, chyby jen přímých měření.
  • Diskuze a závěr – stručně (1 až 2 věty), nemusí se uvádět všechny číselné výsledky.
referaty_u.txt · Poslední úprava: 27.09.2022 22:20 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.