Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Disertační práce - fyzika povrchů a rozhraní (f-5)

Zahájené práce

Studium modelových systémů na bázi oxidů wolframu a ceru (od 2013)
Student: Pavlíková Romana
Školitel: Doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.
Konzultant: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

FIB: výrobní nástroj pro nanostruktury (od 2016)
Student: Kučerová (Chlupová) Šárka
Školitel: Ing. Jan Grym, PhD. (Ústav fotoniky a elektroniky AVČR)

Příprava a charakterizace nanostruktur ZnO s využitím iontových svazků a rastrující sondy (od 2017)
Student: Faitová Hana
Školitel: Ing. Jan Grym, Ph.D. (Ústav fotoniky a elektroniky AVČR)

Studium mechanizmu katalytických reakcí na systémech CeOx–kov (od 2017)
Student: Rafaj Zdeněk
Školitel: Doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr.

Studium a vývoj svazků palivových článků s polymerní membránou (od 2018)
Student: Blanco Redondo Lucinda
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Adsorpční geometrie a reaktivita spojovací skupiny kyseliny fosfonové na tenkých vrstvách oxidu ceričitého (od 2019)
Student: Kalinovych Viacheslav
Školitel: Ing. Nataliya Tsud, Dr.

Vývoj a studium materiálů pro bipolární desky palivových článků typu PEM (od 2019)
Student: Darabut Alina Madalina
Školitel: Yevheniia Lobko, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Modelové elektrokatalyzátory kov-oxid pro konverze energie (od 2019)
Student: Fusek Lukáš
Školitel: Doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D. & Prof. Dr. Jörg Libuda, Ph.D., Friedrich Alexander University, Erlangen, Germany
Konzultant: RNDr. Viktor Johánek, Ph.D.

Operando studium katalyzátorů na bázi oxidu ceru metodou vysokotlaké rentgenové fotoelektronové spektroskopie (od 2019)
Student: Piliai Lesia
Školitel: Mykhailo Vorokhta, Ph.D.

Štúdium vplyvu chemického stavu, morfológie a hustoty defektov na aktivitu anódového katalyzátoru v elektrolyzére vody (od 2020)
Student: Nedumkulam Hridya
Školitel: RNDr. Peter Kúš, Ph.D.

Povrchy komplexních materiálů a jejich interakce se světlem (od 2020)
Student: Alexander Aji
Školitel: Doc. Mgr. Martin Setvín, Ph.D.

Samoorganizovaný růst nanostruktur kov-oxid pro modelovou elektrokatalýzu (od 2020)
Student: Samal Pankaj Kumar
Školitel: Doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.

Studium molekulárních systémů na površích pomocí rastrovací mikroskopie (od 2020)
Student: Pinar Solé Andrés
Školitel: doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D., FZÚ AV
Konzultant: Oleksandr Stetsovych, Ph.D.

Degradace katalyzátorů palivových článků (od 2020)
Student: Mohandas Sandhya Athira lekshmi
Školitel: Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.

Teoretické studium molekulárních struktur na površích (od 2021)
Student: Lozano Marco Aurelio
Školitel: doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D., FzÚ AV ČR
Konzultant: Mgr. Martin Ondráček, Ph.D., FzÚ AV ČR, Mgr. D. Soler Ph.D., FzÚ AV ČR

Operando vhled do povrchové chemie nanostrukturovaných katalyzátorů (od 2021)
Student: Dinhová Thu Ngan
Školitel: Mykhailo Vorokhta, Ph.D.

Výzkum nanostrukturovaných katalyzátorů pro vodíkové technologie pokročilými elektrochemickými a operando metodami (od 2021)
Student: Hrbek Tomáš
Školitel: RNDr. Peter Kúš, Ph.D.

Fyzikální a chemické vlastnosti nízkodimenziálních systémů (od 2021)
Student: Chen Qifan
Školitel: doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D., FzÚ AV ČR
Konzultant: Mgr. Martin Ondráček, Ph.D., FzÚ AV ČR

Vývoj elektrochemických senzorů na bázi ceru pro detekci bio molekul (od 2021)
Student: Deineko Anastasiia
Školitel: Ing. Nataliya Tsud, Dr.
Konzultant: Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.

Fotofyzika nanostruktur rastrovací spektromikroskopií (od 2022)
Student: Sagwal Amandeep
Školitel: Mgr. Martin Švec, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, svec@fzu.cz

Chemické a fyzikální vlastnosti povrchů perovskitů (od 2022)
Student: Albons Caldentey Llorenc
Školitel: Doc. Mgr. Martin Setvín, Ph.D.

Modelové elektrokatalyzátory na bázi perovskitů (od 2022)
Student: Škvára Jan
Školitel: Doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.
Konzultant: Doc. Mgr. Martin Setvín, Ph.D.

Studium modelových katalyzátorů pomocí skenovací tunelové mikroskopie a rentgenové fotoelektronové spektroskopie za zvýšeného tlaku (od 2022)
Student: Oveysipoor Shiva
Školitel: RNDr. Peter Matvija, Ph.D.

In situ/operando zkoumání katalyzátoru palivových článků s polymerní membránou (od 2023)
Student: Orság Martin
Školitel: Doc. Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.

Vysoce disperzní katalyzátory pro HER/HOR v alkalickém prostředí (od 2023)
Student: Kalabis David
Školitel: Mgr. Yurii Yakovlev, Ph.D.

Polarony v pokročilých materiálech (od 2023)
Student: Sreekumar Sreehari
Školitel: Doc. Mgr. Martin Setvín, Ph.D.

Operando studium průmyslově významných chemických reakci na modelových katalyzátorech (od 2024)
Student: Chakraborty Samiran
Školitel: Michael Vorochta, Ph.D.
Konzultant: Prof. Mgr. Iva Matolínová, Dr.RNDr. Peter Matvija, Ph.D.