Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Vedené diplomové práce

Více o tomto členu katedry...

Rok obhajoby 2006

Nízkofrekvenční vlnové jevy ve vnitřní magnetosféře Země
Student: František Němec
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Analýza vln hvizdového módu z měření družic Cluster
Student: Eva Macúšová
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Rok obhajoby 2007

Demonstrace základních vlastností šíření vln na datech umělých družic
PDF@repoUK (#42420)
Student: Zuzana Horová
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Rok obhajoby 2008

Studium šíření emisí typu lví řev z dat družic Cluster
PDF@repoUK (#45316)
Student: Vratislav Krupař
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Konzultant: Doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.

Rok obhajoby 2009

Palubní zpracování měření družice Taranis
PDF@repoUK (#47524)
Student: David Píša
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Stabilizace umělých družic MAGION
PDF@repoUK (#44882)
Student: Martina Pulkrábková
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Studium elektromagnetických vln v blízkosti geomagnetického rovníku ve výšce několika poloměrů Země
PDF@repoUK (#47522)
Student: Zuzana Hrbáčková
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Rok obhajoby 2011

Studium vlnově-částicových interakcí v kosmickém plazmatu
PDF@repoUK (#45348)
Student: Miroslav Černý
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Rok obhajoby 2012

Interakce vln a částic v magnetosféře Země
PDF@repoUK (#62301)
Student: Alexander Tomori
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Rok obhajoby 2013

Studium elektromagnetických vln generovaných bleskovými výboji v širokém pásmu frekvencí
PDF@repoUK (#76882)
Student: Jiří Fišer
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Konzultant: ing. J. Chum, Dr., ÚFA AV ČR

Rok obhajoby 2018

Simulace šíření vln v planetárních magnetosférách
PDF@repoUK (#185878)
Student: Hanzelka Miroslav
Vedoucí: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Konzultant: Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.

Zahájené práce

Rychlé hvizdy pocházející z elektrických výbojů v atmosféře Jupiteru
Student: Rosická Kateřina
Vedoucí: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Konzultant: Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.