Demonstrace základních vlastností šíření vln na datech umělých družic

Student: Zuzana Horová
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Kosmické plazma poskytuje jedinečnou možnost pro studium vlastností šiření vln v anizotropním disperzním prostředí. Neomezeny stěnami experimentálního zařízení jako v pozemské laboratoři, elektromagnetické vlny se zde v ionizovaném plazmatu šíří na velké vzdálenosti. Je tedy možno přímo pozorovat důsledky vlivu prostředí na vlny.

Posluchač se bude zabývat především elektromagnetickými vlnami ve hvizdovém modu. Na těchto vlnách lze velmi názorně demonstrovat základní obecné pojmy užívané k popisu šíření vln, jako je grupová rychlost a fázová rychlost.

Posluchačovým úkolem též bude vypracovat postup jak názorně demostrovat složitějsí způsoby šíření hvizdových vln, pozorovaných např. ve formě plazmasférického sykotu.

Odkaz na poslední elektronickou verzi odevzdané diplomové práce:

http://os.matfyz.cz/prace/2007dipl_zuzka_horova.pdf