Palubní zpracování měření družice Taranis

Student: David Píša
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Cílem diplomové práce je podíl na návrhu metody pro zpracování měření družice TARANIS. Tento družicový projekt zajišťovaný francouzskou kosmickou agenturou CNES je zaměřen na výzkum jevů generovaných v souvislosti s bouřkovou aktivitou v ionosférickém plazmatu. Tyto jevy jsou spojené s emisí vln v širokém intervalu frekvencí, s urychlováním nabitých částic na relativistické energie, se záblesky rentgenového a gama záření, a s rychlými světelnými efekty s poetickými názvy „sprites“, „elves“ a „blue jets“. Součástí práce je podíl na návrhu metody pro zpracování vlnových měření této družice se zaměřením na naší účast na přístrojovém vybavení družice. Vyvíjená metoda bude sloužit implementaci ve vlnovém analyzátoru IME-HF připravovaném ve spolupráci s Ústavem fyziky atmosféry AV ČR a laboratoří LPCE v Orleans a bude testována na simulovaných datech. Tato práce je spojena s předpokládaným pobytem na spolupracujícím zahraničním pracovišti.

Zásady pro vypracování:
1) Studium literatury zaměřené na současný výzkum rychlých vlnových jevů generovaných v souvislosti s bouřkovou aktivitou.
2) Studium stávajících metod pro analýzu vlnových dat a stávajícího programového vybavení pro analýzu vlnových jevů.
3) Návrh metody pro zpracování vysokofrekvenčních vlnových měření družice TARANIS.

Seznam odborné literatury:
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
Handbook of Atmospheric Electrodynamics Volume I, edited by H. Volland, CRC Press, Germany, 1995.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce

Odkaz na poslední elektronickou verzi odevzdané diplomové práce:

http://os.matfyz.cz/prace/2009dipl_david_pisa.pdf