Studium vlnově-částicových interakcí v kosmickém plazmatu

Student: Miroslav Černý
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Práce by měla vést k aplikaci kinetické teorie šíření vln v plazmatu na vlnové jevy pozorované v okolí Země.

Předpokládá se, že posluchač přispěje ke zdokonalení existujících numerických procedur určených k výpočtu řešení disperzní rovnice.

Jeho úkolem dále bude nalezení vhodných modelů rozdělovací funkce plazmatu na základě daných měření (umělé družice Polar, Cluster) a analýza řešení komplexní disperzní relace.

Zásady pro vypracování:
1) Studium literatury, sepsání přehledu současného výzkumu.
2) Úprava stávajícího programového vybavení pro analýzu disperze a stability vln v kosmickém plazmatu.
3) Vývoj alternativních numerických procedur pro analýzu disperzní rovnice v horkém plazmatu.
4) Studium vlastností řešení disperzní rovnice pro vybrané reálné příklady vln v kosmickém plazmatu.

Seznam odborné literatury:
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce.