Analýza vln hvizdového módu z měření družic Cluster

Student: Eva Macúšová
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Vlny hvizdového módu jsou velmi výrazným jevem ve vnější oblasti magnetosféry Země. Tyto vlnové emise výrazně ovlivňují dynamiku magnetosféry a mohou vést např. k urychlování částic a k jejich vysypávání do atmosféry. Data s vysokým časovým a frekvenčním rozlišením, naměřená v nedávné době družicemi projektu Cluster Evropské kosmické agentury, poskytují nové údaje o původu těchto vln.

Obrázek ukazuje porovnání výkonových spektrogramů ze dvou družic v situaci kdy jejich vzájemná vzdálenost je v řádu tisíců kilometrů a emise typu chorus jsou nekorelovány. Spektrogramy zachycují frekvenční interval v okolí poloviny elektronové cyklotronní frekvence, kde se tyto emise vyskytují ve zdrojové oblasti.

Cílem diplomové práce bude získání nových informací o generaci a způsobu šíření emisí hvizdového módu ve vnější oblasti magnetosféry Země. Ke studiu budeme používat data ze čtyř družic Cluster. Práce bude podporována grantovým projektem. Součástí diplomové práce bude pobyt na zahraničním pracovišti.

Odkaz na poslední elektronickou verzi odevzdané diplomové práce:

http://os.matfyz.cz/prace/2006dipl_eva_macusova.pdf