Stabilizace umělých družic MAGION

Student: Martina Pulkrábková
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

České vědecké družice MAGION sloužily k měření parametrů plazmatu v ionosféře a magnetosféře Země. Od roku 1976 do roku 1996 bylo celkem vypuštěno 5 malých družic MAGION, nesoucích řadu vědeckých přístrojů. První 3 družice byly stabilizovány magnetickým polem Země a pohybovaly se na nízkých drahách s výškou pod 3000 km . Poslední dvě družice, vypuštěné v letech 1995 a 1996 byly součástí vědeckého programu Intervalů zaměřeného na studium magnetosféry Země. Tyto družice měly odzemí ve výškách 20000 km a 200000 km a byly stabilizovány rotací. Principy řízení orientace těchto družic představují vhodný příklad pro demonstraci vlastností volného setrvačníku, což je, kromě popularizace českého kosmického výzkumu, hlavním tématem této pedagogicky zaměřené práce.

Posluchačka se bude zabývat především demonstrací vlastností volného setrvačníku s aplikacemi pro řízení orientace družic MAGION. Posluchaččiným úkolem též bude seznámit se s historií a technickými detaily konstrukce družic MAGION a vypracovat postup jak názorně demonstrovat řízení orientace družic MAGION.

Zásady pro vypracování:
1) Studium literatury, sepsání přehledu literatury
2) Studium a popis konstrukce družic MAGION a historie projektu
3) Vypracování postupu názorné demonstrace řízení orientace družic MAGION.

Seznam odborné literatury:
Sussman, G. J., Wisdom, J. and Mayer, M.E., Structure and interpretation of classical mechanics, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2001. ISBN 0-262-019455-4 (http://mitpress.mit.edu/SICM/book-Z-H-4.html)
J. Kvasnica, A. Havránek, P. Lukáč, B. Sprušil, Mechanika, Academia Praha 2004 ISBN: 80-200-1268-0
Kallenrode: Space Physics, Springer, Berlin, 1998.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím diplomové práce

Odkaz na poslední elektronickou verzi odevzdané diplomové práce:

http://os.matfyz.cz/prace/2009dipl_martina_pulkrabkova.pdf

Volné otáčení osově symetrického tělesa - Malý simulační program