Doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.

Vedené diplomové práce

Více o tomto členu katedry...

Rok obhajoby 2001

Studium procesů v plazmatu za nadzvukových rychlostí.
Student: Tomáš Drbohlav
Vedoucí: RNDr. Lubomír Přech, Dr.

Rok obhajoby 2004

Studium nestabilit ve slunečním větru a jejich šíření do magnetosféry Země.
Student: Kateřina Andréeová
Vedoucí: Přech, Lubomír
Konzultant: Šafránková, Jana

Rok obhajoby 2006

Webové stránky popularizující výzkum vztahů Slunce-Země
PDF@repoUK (#42221)
Student: Lenka Vačkářová
Vedoucí: Doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.

Rok obhajoby 2009

Test přesnosti modelů polohy okolozemní rázové vlny pro čelní a vysokošířková pozorování družic INTERBALL-1, CLUSTER a GEOTAIL
PDF@repoUK (#47728)
Student: Jana Matějová
Vedoucí: Doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.

Rok obhajoby 2010

Funkční simulátor detektoru energetických elektronů pro projekt TARANIS
PDF@repoUK (#62210)
Student: Jakub Enžl
Vedoucí: Doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.