Studium šíření emisí typu "lví řev" z dat družic Cluster

Student: Vratislav Krupař
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Konzultant: Doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Nadzvukový proud plazmatu proudící ze sluneční korony - sluneční vítr - prochází v blízkosti Země bezesráľkovou rázovou vlnou. Tím je plazma destabilizováno a je zdrojem různých druhů elektromagnetických a elektrostatických vln. Mezi ně patří i elektromagnetické vlny hvizdového módu, které, převedeny na akustický signál, připomínají lví řev. Jsou pozorované v úzkém frekvenčním pásmu a na frekvencích okolo sta Hz.

Šíření vln v plazmatu slunečního větru je v současné době předmětem aktivního výzkumu a právě probíhající měření čtveřice umělých družic projektu Cluster Evropské kosmické agentury poskytuje mnoľství nových dat.

Posluchač by se měl během diplomové práce věnovat studiu vlastností těchto elektromagnetických vln se zaměřením na nalezení jejich zdrojů. Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu.

Zásady pro vypracování:
1) Studium literatury, sepsání přehledu současného výzkumu
2) Studium stávajícího programového vybavení pro analýzu šíření vln v kosmickém plazmatu.
3) Nalezení časových intervalů ve kterých byly emise typu "lví řev" pozorovány přístroji STAFF-SA a WBD na družicích Cluster. Vývoj procedury pro hromadné zpracování těchto dat.
4) Studium vlastností emisí typu "lví řev" v nalezeném souboru dat.

Seznam odborné literatury:
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce.

Odkaz na poslední elektronickou verzi odevzdané diplomové práce:

http://os.matfyz.cz/prace/2008dipl_vratislav_krupar.pdf