Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Vedené bakalářské práce

Více o tomto členu katedry...

Rok obhajoby 2006

Analýza disperze a stability vln v kosmickém plazmatu
PDF@repoUK (#42540)
Student: Miroslav Černý
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Rok obhajoby 2007

Studium radiových vln šířících se ve sluneční soustavě
PDF@repoUK (#45448)
Student: Alexander Tomori
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Studium hvizdů generovaných bleskovými výboji a analýza jejich průniku ionosférou
PDF@repoUK (#45444)
Student: Zuzana Hrbáčková
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Analýza emisí typu lví řev měřených na umělých družicích
PDF@repoUK (#42542)
Student: Vratislav Krupař
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Elektromagnetické vlnové jevy generované v souvislosti s bouřkovou aktivitou
PDF@repoUK (#45446)
Student: David Píša
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Rok obhajoby 2009

Přenos energie elektromagnetických vln generovaných bleskovými výboji do ionosféry
PDF@repoUK (#47494)
Student: Jiří Fišer
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Konzultant: ing. J. Chum, Dr., ÚFA AV ČR

Rok obhajoby 2012

Simulace šíření elektromagnetických vln v magnetosférickém plazmatu
PDF@repoUK (#75161)
Student: Marek Nečada
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Rok obhajoby 2016

Simulace družicových měření elektromagnetických vln v magnetosféře Země
PDF@repoUK (#167763)
Student: Hanzelka Miroslav
Vedoucí: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Rychlá měření magnetických signálů generovaných přírodními bleskovými výboji
PDF@repoUK (#162372)
Student: Kolínská Andrea
Vedoucí: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Konzultant: Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D., UFA AV ČR

Rok obhajoby 2017

Šíření radiových vln velmi nízkých frekvencí ve vlnovodu Země–ionosféra
PDF@repoUK (#183691)
Student: Guth Jarkovský Jiří
Vedoucí: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Konzultant: Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.

Rok obhajoby 2023

Vývoj, implementace a testování algoritmů pro měření elektromagnetických signálů detekovaných na palubě stratosférického balónu nad bouřkovými oblastmi
Student: Amrich Samuel
Vedoucí: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Konzultant: Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.

Zahájené práce

Zdrojové oblasti slunečních radiových emisí typu III
Student: Formánek Tomáš
Vedoucí: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Konzultant: Ing. Jan Souček, Ph.D., RNDr. David Píša, Ph.D.