Elektromagnetické vlnové jevy generované v souvislosti s bouřkovou aktivitou

Student: David Píša
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Cílem bakalářské práce je studium šíření vln v ionosférickém plazmatu se zaměřením na naší účast na přípravě projektu družice TARANIS zajišťovaném francouzskou kosmickou agenturou CNES. Součástí práce je podíl na návrhu metody pro zpracování vlnových měření této družice. Metoda bude sloužit jak k detekci signálů emitovaných přímo z bleskových výbojů, tak i k detekci signálů pocházejících z nedávno objevených krátkých intenzivních výbojů do ionosféry.

Tyto jevy, na něž je projekt TARANIS přímo zaměřen, jsou spojené s urychlováním nabitých částic na relativistické energie, se záblesky rentgenového a gama záření, a s rychlými světelnými efekty nazývanými poeticky „sprites“, „elves“ a „blue jets“. Vyvíjená metoda bude sloužit implementaci ve vlnovém analyzátoru IME-HF připravovaném ve spolupráci s Ústavem fyziky atmosféry AV ČR a laboratoří LPCE v Orleans a bude testována na simulovaných datech. Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu. Na práci lze navázat v následném magisterském, případně doktorském studiu.

Zásady pro vypracování:
1) Studium literatury, sepsání přehledu současného výzkumu rychlých vlnových jevů generovaných v souvislosti s bouřkovou aktivitou.
2) Studium stávajících metod pro analýzu vlnových dat a stávajícího programového vybavení pro analýzu vlnových jevů (program PRASSADCO).
3) Návrh metody pro zpracování vysokofrekvenčních vlnových měření družice TARANIS.

Seznam odborné literatury:
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
R. A. Helliwell, Whistlers and Related Ionospheric Phenomena, Stanford University Press, (1965).
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce

Odkaz na poslední elektronickou verzi odevzdané bakalářské práce:

http://os.matfyz.cz/prace/2007bak_david_pisa.pdf