Studium radiových vln šířících se ve sluneční soustavě

Student: Alexander Tomori
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Cílem bakalářské práce je studium radiových vln z pozemních pozorování z radioteleskopu na observatři Lustbühel u Grazu (Rakousko), příprava zpracování měření radiových vln na družicích projektu STEREO.

Příkladem vln pozorovatelných pozemními radioteleskopy jsou S-bursty - sporadické rádiové emise pocházející z magnetosféry Jupitera. Jedná se o nejsilnější planetární rádiové emise ve Sluneční soustavě. Pozorovaní radiových vln pomocí přístrojů S/Waves na družicích STEREO bude především zaměřeno na emise vznikající ve slunečním větru.

Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu. Na práci lze navázat v následném magisterském, případně doktorském studiu.

Zásady pro vypracování:
1) Studium literatury, sepsání přehledu výzkumu S-burstů a radiových vln ve slunečním větru
2) Studium stávajících metod pro analýzu vlnových dat se zaměřeném na jemnou strukturu vlnových forem a „ray tracing". Na základě studia literatuty návrh úprav dostupného programového vybavení (programy read_wfr a trace).
3) Zpracování a interpretace měření S-burstů z příkladu dat radioteleskopu na observatoři Lustbühel u Grazu.
4) Návrh analýzy měření radiových vln ve slunečním větru pomocí přístrojů S/Waves na družicích projektu STEREO.

Seznam odborné literatury:
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce

Odkaz na poslední elektronickou verzi odevzdané bakalářské práce:

http://os.matfyz.cz/prace/2007bak_alek_tomori.pdf