Simulace družicových měření elektromagnetických vln v magnetosféře Země

Student: Hanzelka Miroslav
Vedoucí: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Družicová měření elektromagnetických vln jsou důležitým prostředkem výzkumu magnetosféry Země. Tyto vlny se v magnetosférickém plazmatu mohou šířit na velké vzdálenosti a proto nesou informaci o nestabilitách plazmatu v místě jejich vzniku. K tomu je důležité simulovat šíření elektromagnetických vln se zahrnutím realistického modelu hustoty plazmatu a magnetického pole v magnetosféře Země. Součástí bakalářské práce je studium metod pro simulaci šíření elektromagnetických vln v magnetosférickém plazmatu, doplněné o jejich použití pro analýzu dat umělých družic Demeter (CNES) a Van Allen Probes (NASA). Součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu. Na práci lze navázat v následném magisterském, případně doktorském studiu.

Zásady pro vypracování:
1) Studium literatury, přehled metod pro analýzu šíření elektromagnetických vln v plazmatu magnetosféry Země na základě družicových měření.
2) Příprava programu pro simulaci šíření elektromagnetických vln se zahrnutím realistického modelu hustoty plazmatu a magnetického pole v magnetosféře Země.
3) Analýza vybraných případů měření elektromagnetických vln umělými družicemi Demeter a Van Allen Probes.

Zásady pro vypracování:
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
D. A. Gurnett, A. Bhattacharjee, Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications 1st Edition, Cambridge University Press, New York., USA, 2005.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce