Analýza emisí typu "lví řev" měřených na umělých družicích

Student: Vratislav Krupař
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

V oblasti mezi slunečním větrem a magnetosférou Země jsou za pomoci umělých družic pozorovány různé druhy elektromagnetických vln. Jedním z nich jsou i úzkopasmové vlnové emise typu "lví řev".
Šíření tohoto typu vln v kosmickém plazmatu je v současné době předmětem aktivního výzkumu a právě probíhající měření čtveřice umělých družic projektu Cluster Evropské kosmické agentury poskytuje množství nových dat.
Cílem bakalářské práce je studium vlastností těchto elektromagnetických vln se zaměřením na nalezení jejich zdrojů. Posluchač bude pracovat se stávájícím programovým vybavením pro analýzu družicových dat. Jeho úkolem bude vyhledat v záznamech měření emise typu "lví řev", zjistit směr jejich šíření a nalézt pravděpodobné zdroje. Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu.

Odkaz na poslední elektronickou verzi odevzdané bakalářské práce:

http://os.matfyz.cz/prace/2006bak_vrata_krupar.pdf