Analýza disperze a stability vln v kosmickém plazmatu

Student: Miroslav Černý
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Práce je zaměřena spíše teoreticky a týká se kinetické teorie šíření vln v plazmatu. Posluchač bude pracovat s existujícími numerickými procedurami určenými k výpočtu dielektrického tenzoru jednotlivých složek horkého plazmatu a k řešení dispezní rovnice. Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu.

Odkaz na poslední elektronickou verzi odevzdané bakalářské práce:

http://os.matfyz.cz/prace/2006bak_mirek_cerny.pdf