Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:v306

Toto je starší verze dokumentu!


(V6) Vzdálený experiment: Studium ohybových jevů v laserovém svazku

Studijní text (obecnější - stejný pro úlohy 3 a 6)

Studijní text (konkrétnější)

Pracovní úkol

  1. Seznamte se se vzdáleným experimentem „Ohyb elektromagnetického záření“ na https://www.ises.info/index.php/cs/laboratory/experiment/difraction-on-microobjects a naučte se jej ovládat.
  2. S pomocí Návodu k experimentu, fotografií v Experimentálním uspořádání a pohledu kamerou na stránkách s experimentem do referátu sami nakreslete schematické uspořádání aparatury. Obrázek nesmí být převzatý.
  3. Pomocí aparatury proměřte průběh rozložení intenzity světla ve vzdálenosti a = (2152 ± 1) mm od štěrbiny. Měření proveďte pro oba zdroje světla (červený laser s vlnovou délkou (632 ± 10) nm a zelený laser s vlnovou délkou (532 ± 10) nm) a pro obě velikosti štěrbiny d1d2.
  4. Určete velikost obou štěrbin d1d2 minimálně jedním z následujících dvou způsobů:
    1. vyhodnocením minim i maxim naměřených průběhů intenzity světla,
    2. fitováním naměřených průběhů intenzity světla teoretickým vztahem.
  5. Stanovte chybu určení velikosti štěrbiny, diskutujte přesnost různých způsobů vyhodnocování difrakčních obrazců.

Základní vztahy a klíčová slova:

Fraunhoferova difrakce na mřížce, štěrbině a dvojštěrbině, podmínky pro polohy maxim a minim, intenzita Fraunhoferova ohybu

Pokyny k měření (konkrétně pro vzdálený experiment)

Pokyny k měření (stejné jako pro prezenční verzi úlohy)

zadani/v306.1614603120.txt.gz · Poslední úprava: 1.03.2021 13:52 autor: Kudrnová Hana Mgr.