Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_v306

(V6) Vzdálený experiment: Studium ohybových jevů v laserovém svazku

Studijní text (stejný pro úlohy 3 a 6)

Pracovní úkol

  1. Seznamte se se vzdáleným experimentem „Ohyb elektromagnetického záření“ na https://www.ises.info/index.php/cs/laboratory/experiment/difraction-on-microobjects a naučte se jej ovládat.
  2. S pomocí Návodu k experimentu, fotografií v Experimentálním uspořádání a pohledu kamerou na stránkách s experimentem do referátu sami nakreslete schematické uspořádání aparatury. Obrázek nesmí být převzatý.
  3. Pomocí aparatury proměřte průběh rozložení intenzity světla ve vzdálenosti a = (2152 ± 1) mm od štěrbiny. Měření proveďte pro oba zdroje světla (červený laser s vlnovou délkou (632 ± 10) nm a zelený laser s vlnovou délkou (532 ± 10) nm) a pro obě velikosti štěrbiny d1d2.
  4. Určete velikost obou štěrbin d1d2 minimálně jedním z následujících dvou způsobů:
    1. vyhodnocením minim i maxim naměřených průběhů intenzity světla,
    2. fitováním naměřených průběhů intenzity světla teoretickým vztahem.
  5. Stanovte chybu určení velikosti štěrbiny, diskutujte přesnost různých způsobů vyhodnocování difrakčních obrazců.
  6. Uveďte krátkou diskuzi, ohodnocení, oznámkování aj. na téma vzdálené laboratoře jako doplňková, alternativní možnost v distanční, resp. i v prezenční výuce. Jaký je Váš názor na laboratoř, kde základní úloha běží prezenčně a po praktiku její další verze on-line přes Internet pro možnost doplnění, doměření aj.? (tzv. hands-on-remote experiment).

Základní vztahy a klíčová slova:

Fraunhoferova difrakce na mřížce, štěrbině a dvojštěrbině, podmínky pro polohy maxim a minim, intenzita Fraunhoferova ohybu

Studijní text a pokyny k měření pro vzdálený experiment

zadani/u_v306.txt · Poslední úprava: 2.03.2021 11:35 autor: Kudrnová Hana Mgr.