Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_d309

Toto je starší verze dokumentu!


(D9) Měření indexu lomu polokulovým refraktometrem

Studijní text (stejný pro úlohy 9 a 10)

Pracovní úkol

  1. Změřte indexy lomu tří vzorků:
    1. simax nebo pyrex
    2. vzorek s daným indexem lomu
    3. jeden z očíslovaných kvádrů
  2. Změřte index lomu řádného a mimořádného paprsku, vzniklých ve vzorku křemene. Naměřené závislosti zpracujte graficky. Vyneste řádný i mimořádný paprsek do jednoho grafu.

Základní vztahy a klíčová slova:

absolutní a relativní index lomu, jednolomné a dvojlomné materiály, optická osa krystalu, disperze světla, kompenzace disperze, zákony odrazu a lomu, úplný (totální) odraz a mezný úhel, princip refraktometrů

Pokyny k měření

Fotodokumentace k úloze (čtěte jen 2. stranu dokumentu)

zadani/u_d309.1611932069.txt.gz · Poslední úprava: 29.01.2021 15:54 autor: Kudrnová Hana Mgr.