Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_d306

Toto je starší verze dokumentu!


(D6) Studium ohybových jevů v laserovém svazku

Studijní text (stejný pro úlohy 3 a 6)

Pracovní úkol

  1. Pomocí aparatury proměřte ohybové obrazce: mřížky, štěrbiny a dvojštěrbiny. Konkrétní difrakční prvky vybere vyučující. Zpracováním měření určete parametry použitých difrakčních prvků.
  2. Okalibrujte mikroskopový okulár s použitím metody lineární regrese, odhadněte relativní chybu kalibrace.
  3. Mikroskopem změřte parametry všech použitých difrakčních prvků.
  4. Výsledky měření v úkolech č.1 a č.3 srovnejte a diskutujte, v kterém případě jsou spočtené parametry zatíženy nejmenší chybou.

K referátu přiložte vytištěné ohybové obrazce.

Základní vztahy a klíčová slova:

Fraunhoferova difrakce na mřížce, štěrbině a dvojštěrbině, podmínky pro polohy maxim a minim, intenzita Fraunhoferova ohybu

Pokyny k měření (stejné jako pro prezenční verzi úlohy)

Návod k programu

Fotodokumentace k úloze

zadani/u_d306.1614331462.txt.gz · Poslední úprava: 26.02.2021 10:24 autor: Kudrnová Hana Mgr.